Kommunikasjonsrådgiver Sven Otto Rømcke

Mitt arbeid som kommunikasjonsrådgiver tar i stor grad utgangspunkt i virksomheters behov for å påvirke rammebetingelser gjennom synlighet i mediene. Jeg har langvarige samarbeid med mine oppdragsgivere og blir ofte trukket inn i annen kommunikasjon med oppdragsgiverens målgrupper.


Jeg har arbeidet for mange bransjer. De senere år har det blant annet vært et sterkt innslag av kommunikasjon for kultur og kulturformidling. Oppdragsgiverne bruker meg mye som forfatter av kronikker og artikler. 

 
 
 

Sven Otto Rømcke - Tlf.: 48 10 00 00 - Epost: sven.otto@sokr.no

Copyright©2019 Sven Otto Rømcke
All rights reserved


Login


Nettsiden levert og driftes av Medon.