Jeg er rådgiver for ledere og ledergrupper og arbeider i første rekke på disse områdene:

 

Støttespiller i virksomhetens pressekontakt

 • utarbeider mulighetsanalyser
 • utarbeider strategi og plan
 • trening og støtte i gjennomføring
 • skriver bakgrunnsstoff og briefinger
 • skriver pressemeldinger
 • skriver artikler og kronikker

 

Krisekommunikasjon

 • utarbeider analyse og strategi
 • etablering av rutiner
 • støttespiller under kriser

 

Samfunnsansvar

 • utvikler strategi og plan
 • støtter i gjennomføring
 • særlig kompetanse innen kunst og kultur

 

Annet

 • utvikler bedriftspublikasjoner på papir og nett
 • støttespiller ved innkjøp av publiseringstjenester
 • internopplæring innen PR
 • generell støtte i skriftlig kommunikasjon
 
 

Sven Otto Rømcke - Tlf.: 48 10 00 00 - Epost: sven.otto@sokr.no

Copyright©2024 Sven Otto Rømcke
All rights reserved


Login


Nettsiden levert og driftes av Medon.