Dette er Sven Otto Rømcke

 CV

 

1990 –   Egen virksomhet som kommunikasjonsrådgiver
1984 – 1990  

Informasjonssjef for Mercuri-Gruppen, senere Mercuri International Norge

En periode tilknyttet Mercuri Internationals internasjonale stab

1980 – 1984   Informasjonssjef ved Ukepressens Informasjonskontor
1977 – 1979  

Undervisningskonsulent i Norske Avisers Landsforbund

1975 - 1977  

 Adjunkt i Oslo-skolen

 

Jeg har erfaring med kjeder og landsdekkende virksomheter og har siden 1990 blant annet arbeidet med virksomheter innen:

 

 • bank/finans
 • eiendom
 • handel
 • farmasi/helse
 • forlag
 • IKT
 • konsulentvirksomhet
 • kunst/kunstformidling
 • medier/reklame
 • organisasjoner
 • politikk
 • transport/spedisjon
 • undervisning
 • museer

 

 
 

Sven Otto Rømcke - Tlf.: 48 10 00 00 - Epost: sven.otto@sokr.no

Copyright©2023 Sven Otto Rømcke
All rights reserved


Login


Nettsiden levert og driftes av Medon.